Home

Wat doet de orthodontist?

De orthodontist luistert bij het eerste gesprek naar de wensen en vragen van de patiënt zodat een duidelijk beeld ontstaat waarom een patiënt een beugel wil. Vervolgens wordt uitleg gegeven over de te volgen procedure. Eerst worden alle gegevens verzameld, de patiënt moet happen en foto’s laten maken. Met behulp van de informatie uit het klinisch en röntgenologisch onderzoek stelt de orthodontist een behandelplan op. Dit behandelplan wordt besproken, en na goedkeuring door de patiënt kan men beginnen met de behandeling.

Terug naar Orthodontie