Home

Netpoint Factoring

Vanaf 1 januari 2014 besteden wij onze financiële administratie uit aan Netpoint Factoring B.V.

Facturering en correspondentie daarover tussen u en Netpoint Factoring zal verlopen via uw e-mailadres, zoals dat in onze administratie bekend is.

Netpoint Factoring verzorgt het indienen van de declaraties voor de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar die bij ons bekend is; ook indien niet 100% vergoed wordt.

Het gedeelte dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt door Netpoint factoring bij u in rekening gebracht.

Met deze werkwijze willen wij een bijdrage leveren aan het milieu door een grote vermindering van ons papierverbruik en u hoeft de nota’s niet meer zelf bij uw verzekeraar te declareren.

Uw contact met Netpoint Factoring vindt plaats via hun speciale website: www.uwdeclaraties.nl.60

U kunt daar 24/7 terecht met vragen over uw nota’s, meer informatie over Netpoint Factoring en alvast antwoorden op de meest gestelde vragen.