Home

Behandeling

1. Vóór de behandeling
2. Tijdens de behandeling
3. Na de behandeling.
4. Risico’s en complicaties.
5. Beugel EHBO

Klachtenregeling

1. Vóór de behandeling

Tijdens het eerste bezoek of consult zal de orthodontist vragen naar de wensen van de patiënt en vervolgens een klinisch onderzoek verrichten naar de stand van het gebit en de kaken. Het gezicht en het profiel worden bekeken en vervolgens wordt besproken wat de mogelijkheden zijn om te behandelen. Om een definitief behandelplan op te stellen moeten röntgenfoto’s gemaakt worden en dient de patiënt te happen om gebitsmodellen te maken. Met behulp van deze gegevens wordt dan een diagnose en een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt tijdens een vervolgconsult uitgelegd en besproken; er wordt dan ook een kostenbegroting voor de behandeling overhandigd. Indien de patiënt daarmee akkoord is wordt gestart met de behandeling. Het tijdstip waarop de behandeling wordt begonnen hangt af van vele factoren zoals leeftijd, de gebitsontwikkeling, kaakgroei, en grootte en soort van de afwijking.

2. Tijdens de behandeling

De orthodontische behandeling bestaat in principe uit 2 delen: een actieve behandeling waarin de afwijking wordt gecorrigeerd en een nabehandeling om het bereikte resultaat te stabiliseren en te zorgen dat de tanden niet meer terug groeien in de oude stand.
De actieve behandeling begint met het plaatsen van de beugel. Daarna vinden controles plaats, gemiddeld een maal per 4-6 weken afhankelijk van het soort beugel en afwijking.

Plaatsen van de beugel.

Er zijn vele soorten beugels, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen vaste en losse beugels.
Een vaste beugel zit vastgeplakt op de tanden en kun je niet zelf uitdoen. De plaatjes of brackets worden met speciale lichtuithardende lijm (composiet) op de tanden vastgemaakt. Vervolgens wordt een draad door de brackets aangebracht die kracht uitoefent op de tanden waardoor ze gaan schuiven. Deze draad moet regelmatig vervangen of aangepast worden, zodat de tanden stap voor stap rechter komen te staan en het boven- en ondergebit steeds beter op elkaar gaat passen. Het is heel belangrijk deze beugel goed te poetsen anders bestaat het risico op gaatjes in de tanden. De mondhygiëne wordt door ons goed gecontroleerd, en indien nodig krijgt de patiënt een afspraak bij onze mondhygiëniste of preventie-assistente, die goed uitlegt hoe men moet poetsen. Zij kan ook zorgen voor gebitsreiniging en tandsteen verwijderen.

De meest gebruikte en bekende losse beugels zijn de activator (blokbeugel), de buitenbeugel en de lipbumper. De activator zorgt er voor dat de overbeet kleiner wordt. Dit gebeurt door de boventanden naar achteren te verplaatsen en/of de onderkaak naar voren te laten groeien. De buitenbeugel wordt vastgemaakt aan metalen bandjes die op de bovenkiezen bevestigd worden. De buitenbeugel zorgt ervoor dat de bovenkaak naar achteren gaat en dat er meer ruimte komt in de bovenkaak. Een lipbumper verplaatst de kiezen naar achteren, zodat er meer ruimte ontstaat voor de andere tanden. De lipbumper wordt meestal in de onderkaak gebruikt.

Daarnaast bestaat er een groot aantal andere beugels die voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden. Voor iedere patiënt wordt bekeken in welke richting de kaken en de tanden verplaatst moeten worden om een goed passend gebit in een mooi harmonieus profiel te krijgen.

Controles.

De controles vinden plaats een keer per 4-6 weken. In de eerste plaats wordt dan gekeken of er voldoende vooruitgang zit in behandeling. Vervolgens worden bij de vaste apparatuur de draden vervangen of aangepast, zodat iedere tand het juiste zetje krijgt om weer iets op te schuiven in de goede richting. Als de beugel aangespannen is zal de patiënt een paar dagen wat druk voelen op de tanden. Meestal doet dit echter geen pijn. Ook de losse beugels zoals activator en buitenbeugel worden op hun juiste werking gecontroleerd en indien nodig aangepast. Het correct dragen van de beugels is heel belangrijk voor een goede vooruitgang van de behandeling, de orthodontist zal aangeven hoeveel uren per dag nodig zijn. Een goede mondhygiëne is natuurlijk noodzakelijk, ook daar kijken we naar en als er iets niet goed gaat wordt dat besproken of volgt er een afspraak bij de mondhygiëniste of preventie-assistente.

3. Na de behandeling.

Als de tanden en kiezen recht staan en goed passen wordt de beugel verwijderd. Op dat moment is de actieve behandeling afgelopen. Dan begint de nabehandeling om ervoor te zorgen dat het bereikte resultaat stabiel is en de oude afwijking niet meer terugkomt. In de boven- en onderkaak worden daarom spalkjes geplaatst. Dat zijn dunne metalen draadjes die aan de binnenkant van de boven- en ondertanden worden vastgelijmd zodat de tanden aan elkaar verbonden zijn en niet terug kunnen draaien. In de bovenkaak wordt meestal een retentieplaat geplaatst, dat is een losse gehemelteplaat die gemiddeld eerst een half jaar dag en nacht gedragen wordt en daarna afgebouwd. Soms wordt ook een activator als nabehandeling geplaatst.

4. Risico’s en complicaties.

Een orthodontische behandeling brengt risico’s met zich mee. Deze zijn over het algemeen gering èn mocht er een complicatie optreden dan zijn de gevolgen over het algemeen klein. Zoals al gezegd zijn deze risico’s zelden een reden om niet aan een orthodontische behandeling te beginnen. Desalniettemin moeten deze risico’s overwogen worden voordat het besluit valt een orthodontische behandeling te beginnen. In de onderstaande lijst wordt een aantal ongemakken, beperkingen en risico’s op complicaties van een orthodontische behandeling beschreven.

1. Na het plaatsen of bijstellen van de orthodontische apparatuur zijn de tanden en kiezen meestal enige dagen gevoelig met name bij het kauwen. De één heeft hier wat meer last van dan de ander. Meestal gaan de tanden en kiezen ook een beetje los zitten, dit is normaal. Als u de beugel net heeft kunt u tijdelijk wat gaan slissen. Ook kan het zijn dat de beugel ergens op het tandvlees, de tong, de mondbodem of de wangen drukt. Dit kan uw orthodontist eenvoudig verhelpen. De meeste van deze problemen gaan overigens meestal na een paar dagen vanzelf over.

2. Bij onvoldoende poetsen en wanneer er veel suiker gebruikt wordt, kunnen gaatjes in de tanden (cariës), verkleuringen van het tandglazuur (ontkalkingen) en ontstekingen van het tandvlees (gingivitis) ontstaan. Deze problemen kunnen ook zonder een orthodontische behandeling optreden, maar wanneer er beugels in de mond zitten is het risico groter.

3. Indien het tandvlees ontstoken is (gingivitis of parodontitis) vóór aanvang van de behandeling, kan de ontsteking verergeren. In het algemeen wordt de orthodontische behandeling dan ook uitgesteld tot het tandvlees wel gezond is.

4. Door een orthodontische behandeling kunnen de wortels van tanden en kiezen korter worden door wortelresorptie. Bij de meeste patiënten gebeurt dit in geringe mate, bij een enkeling kan er na de behandeling een flink deel van één of meer wortels zijn opgelost. Dit geeft meestal geen problemen, maar het is duidelijk dat zo’n tand of kies toch verzwakt kan zijn. Soms gaat zo’n tand of kies loszitten of gaat in het ergste geval verloren, dit is echter zeer uitzonderlijk.

5. Een tand of kies kan vergroeid zijn met het kaakbot (ankylose) of tijdens de behandeling hiermee vergroeid raken. Mocht dat voorkomen dan is het niet mogelijk die tand of kies met een beugel te verplaatsen. Uw orthodontist informeert u direct als hij dit vaststelt.

6. Na afloop van een orthodontische behandeling kunnen tanden en kiezen weer verschuiven. Dit is een normaal verschijnsel. Om dit te beperken wordt aan het einde van de orthodontische behandeling vaak een uitneembare beugel gemaakt of een draadje achter de tanden geplakt (“spalkje”). Ondanks deze extra voorzieningen kunnen er toch veranderingen optreden. Ook naarmate men ouder wordt kan de positie van tanden of kiezen veranderen. Hiervoor zijn verscheidene oorzaken te noemen zoals bijvoorbeeld mondademhaling, persen van de tong tussen de tanden en verdere groei van de kaken. Deze zaken zijn moeilijk van te voren te voorspellen. Indien hierdoor het gebit weer zo scheef gaat staan dat dit onacceptabel is, kan opnieuw een orthodontische behandeling overwogen worden.

7. In een enkel geval kunnen er tijdens de orthodontische behandeling kaakgewrichtsklachten ontstaan. Men neemt aan dat de orthodontische behandeling hiervoor niet verantwoordelijk is. Deze klachten kunnen tal van oorzaken hebben en kunnen ook optreden zonder dat er orthodontisch behandeld wordt. Kaakgewrichtsklachten gaan meestal na enige tijd vanzelf weer over.

8. Van een tand of kies die ooit beschadigd is geweest, waar u ooit op gevallen bent of waarin een grote vulling is gemaakt, kan de zenuw beschadigd zijn. Dit kan aanleiding zijn tot verkleuring van zo’n tand of kies of tot pijnklachten. Soms komt dit tijdens de orthodontische behandeling aan het licht. Er moet dan aan de bewuste tand of kies door de tandarts een wortelkanaal- of wel zenuwbehandeling worden uitgevoerd. De orthodontische behandeling kan gewoon verder gaan.

9. Delen van een beugel kunnen per ongeluk ingeslikt worden of in de luchtpijp terecht komen. Ook kan de beugel het slijmvlies van de mond irriteren of beschadigen. Een enkeling is allergisch voor het metaal of plastic van de beugel hetgeen aanleiding kan zijn voor afwijkingen aan de huid en/of slijmvlies. In die gevallen moet soms op andere beugels worden overgegaan of moet de behandeling in uitzonderlijke gevallen zelfs gestaakt worden.

10. Door de buitenbeugel uit te doen zonder eerst het elastiek los te maken kan deze “terug schieten” en het gezicht of de ogen verwonden. Dit kan ook gebeuren als bijvoorbeeld iemand anders aan de beugel trekt terwijl het elastiek nog vast zit. Wees dus voorzichtig met het in- en uitdoen en het dragen van de buitenbeugel!

11. Bij het gebruik van transparante of tandkleurige brackets is er een grotere kans op breuk van de brackets. Tevens is er een grotere kans op beschadiging van het tandglazuur bij de verwijdering van zulke brackets. Daarom gebruiken wij deze brackets niet.

12. Soms gaat een orthodontische behandeling gepaard met andere tandheelkundige ingrepen zoals bijvoorbeeld het trekken van tanden of kiezen of operatieve ingrepen. De risico’s van deze behandeling kunt u bespreken met uw orthodontist, tandarts of kaakchirurg.

13. De groei van het gebit en de kaken is bij start van een orthodontische behandeling niet altijd even nauwkeurig te voorspellen. Soms moet de orthodontische behandeling worden bijgesteld als de groei niet volgens verwachting verloopt. Soms kan een kaakchirurgische correctie van de stand van de kaken noodzakelijk zijn om een optimaal resultaat te verkrijgen. Ook kunnen na de orthodontische behandeling nog groeiveranderingen optreden die mogelijk een herbehandeling noodzakelijk maken.

14. De totale behandelingstijd kan langer zijn dan tevoren was te voorzien. Abnormale groei, vertraagde doorbraak van tanden of kiezen, minder dragen van de apparatuur dan was voorgeschreven, slechte mondhygiëne, breuk of losraken van apparatuur en het niet nakomen van afspraken kunnen de duur van de behandeling verlengen en het eindresultaat negatief beïnvloeden.

15. Tanden en of kiezen verschillen in grootte en vorm. Daarom kan een aanvullende tandheelkundige behandeling noodzakelijk zijn om het eindresultaat van een orthodontische behandeling nog verder te verfraaien. Hierbij valt te denken aan tandkleurige vullingen (composietrestauraties), kroon/brugwerk en behandeling van het tandvlees. Uw orthodontist of tandarts kan u over deze behandelingen informeren .

16. Voordat een orthodontische behandeling begint en gedurende de behandeling worden er röntgenfoto’s van kaken, schedel en van de tanden gemaakt. Röntgenstraling is in principe schadelijk voor het lichaam. Echter de stralingsdosis die voor orthodontische doeleinden wordt gebruikt is zo gering dat hiervan geen nadelige gevolgen te verwachten zijn. Informeer uw orthodontist als er recent röntgenfoto’s zijn gemaakt of als u zwanger bent.

17. Ziekten (groeistoornissen, hartafwijkingen, afwijkingen aan het bot, allergieën en dergelijke) kunnen van invloed zijn op het verloop van de orthodontische behandeling. Daarom is het van belang uw orthodontist te informeren over uw gezondheid en eventuele veranderingen daarin.

5. Beugel EHBO

Wat te doen bij klachten: