Praktijk Pilon

Pilon

Dr. J.J.G.M. Pilon

Hij heeft de opleiding tot tandarts gevolgd aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen van 1978 tot 1983 en heeft daarna 2 jaar als tandarts gewerkt in Geleen. In 1985 is hij begonnen met de opleiding tot orthodontist aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen en in 1989 werd deze succesvol afgerond.

Daarna vestigde hij zich in datzelfde jaar als orthodontist in Veldhoven. Intussen werkte hij verder aan zijn promotie onderzoek in het centraal dierenlaboratorium in Nijmegen, waar dierexperimenteel wetenschappelijk onderzoek werd verricht naar de relatie tussen krachten en tandverplaatsing. In 1995 resulteerde dit in een proefschrift en werd hij gepromoveerd tot doctor in medische wetenschappen.

Vervolgens heeft hij diverse bestuursfuncties verricht waaronder lid van Permanente Projectgroep Beroepskrachten Planning, lid van Projectgroep Toekomstvisie Orthodontie, lid van Projectgroep Herregistratie Tandarts-specialisten, bestuurslid en later voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten NVvO. Momenteel is hij lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie Orthodontie WACO, secretaris van de Zuid-Nederlandse Orthodontisten Vereniging ZNOV, Tenslotte is hij is mede-oprichter en voorzitter van de nieuwe richtlijnencommissie van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten en houdt zich bezig met het ontwikkelen van richtlijnen voor het vakgebied van de orthodontie.

Dr. J. Pilon is lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten NVvO, lid van de World Federation of Orthodontists, lid van de American Association of Orthodontists en lid van de European Orthodontic Society EOS.